Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Οπτικό μικρόφωνο: Παθητική ανάκτηση ήχου από βίντεο - ΜΙΤ, Microsoft research, Adobe research


Ανάκτηση ήχου από το βίντεο: Όταν ο ήχος χτυπά ένα αντικείμενο, προκαλεί εξαιρετικά μικρές δονήσεις στην επιφάνεια του εν λόγω αντικειμένου. Το ΜΙΤ σε συνεργασία με την Microsoft και την Adobe, ανέπτυξε μια μέθοδο η οποία είναι σε θέση να εξάγει αυτές τις μικρές δονήσεις από βίντεο υψηλής ταχύτητας και να ανακατασκευάσει τον ήχο που "άκουσαν" τα αντικείμενα --σαν ένα οπτικό μικρόφωνο που δουλεύει από απόσταση.


Για την πηγή και κάθε ήχο που ανακτάται, οι ερευνητές δείχνουν την κυματομορφή και το φασματογράφημα (το μέγεθος του σήματος σε διαφορετικές συχνότητες εν πάροδω χρόνω). Παρουσιάζεται σε γραμμική κλίμακα με πιο σκούρα χρώματα που αντιπροσωπεύουν υψηλότερη ενέργεια). Τα αντικείμενα μελέτης καθώς και όλα τα δεδομένα που ανακτώνται από τους ήχους, για όλα τα πειράματα, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του έργου.Η δημοσίευση της έρευνας εδώ:
http://people.csail.mit.edu/mrub/papers/VisualMic_SIGGRAPH2014.pdf